نکته ای ظریف و فنی در تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری معتقدند به تغییرات چهره در تلاوت باید توجه داشت و نباید چهره در حین قرائت تفییر بخصوصی داشته باشد . برای مثال شاید ما تلاوت نسبتا زیبایی هم داشته باشیم ولی بدلیل تغییرات نامناسب چهره مستمع
8066698_943

تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱۳۹۵

بدون برداشت

ادامه مطلب