سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری

مفاهیم قرآنی

زندگي: دنيا وآخرت يا ...

زندگي: دنيا وآخرت يا ...        کلمة بُروج به‌معناي قصرها بوده و نام‌گذاري اين‌سوره به بروج به‌تناسب سوگندي است‌که درآية اوّل‌آن‌آمده‌است.     &n

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

چگونه ممکن است؟ ايثار در عين علاقه!

چگونه ممکن است؟ ايثار در عين علاقه!        از آيات بيست‌گانة 6 تا 25 سورة دهر از صفحة 579 ، هفت‌آية نخست، عبادالله و پاداش‌هاي‌آنان‌را معرّفي مي‌کنند.     

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

تقسيم معيشت

تقسيم معيشت        در تمامی آیات يازده‌گانة 23 تا 33 سورة زخرف از صفحة 491 ، خداوند پس از سخن پيرامون بهانه‌جویی‌های مشرکان در برابر دعوت پیامبران(ع)که‌گاه، به تقلید از نیاکانشان متوسّل شده و

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

روزي‌آسماني را در زمين دنبالش مي‌گرديم!!

روزي‌آسماني را در زمين دنبالش مي‌گرديم!!        از هشت آية 32 تا 39 سورة سبأ از صفحة 432 ، خداوند پس از مجسّم‌ساختن صحنه‌هايي از قيامت، در پنجمين‌آية اين‌صفحه، به بحث روزي مي‌پ

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

چرا كفّاركه مطرود خدايند، اين‌چنين در نعمتند؟!

چرا كفّاركه مطرود خدايند، اين‌چنين در نعمتند؟!        از ميان شش آية پاياني سورة عنكبوت و پنج آية آغازين سورة روم از صفحة 404 ،آية نخست اين‌صفحه، زندگي دنيا را با زندگي جاويدان سراي ديگر مقايسه‌كر

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

بي‌خود مي‌گوييم: روزي دست خداست!

بي‌خود مي‌گوييم: روزي دست خداست!        از هفت آية 6 تا 12 سورة هود از صفحة 222 ، درآية نخست، سخن از روزي‌دادن خداوند به همة موجودات است.        آية 6 مي‌ف

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

روزی ما بسته به شاخ کار است یا به دست دادار؟!

روزي ما، بسته به شاخ‌كار است يا به‌دست دادار؟!        تمامي يازده آية 53 تا 63 سورة عنكبوت از صفحة 403 ، پيرامون معاد، توحيد و رزّاقيّت خداوند سخن مي‌گويند.      &nb

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

انفاق و وعدة فقر

انفاق و وعدة فقر        در تمامي پنج آية 265 تا 269 سورة بقره از صفحة 45 ، انگيزه‌ها و نتايج‌گوناگون انفاق، صفات انفاق‌كنندگان و اعمالي‌كه ممكن است اين‌كار انساني و خداپسندانه را آلوده&z

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب