سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری
    آرشیو سال ۱۳۹۱

از فرمایشات حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق

از فرمایشات حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق   اهمیت توجه انسان به بیداری معنوی و دوری از خواب و غفلت اوّلين مرحله سير و سلوك، يَقظه و بيداري است. در برخي از روايات آمده است كه بسياري از مردم خواب‌اند. در بع

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

بررسي‌كنيم: دنياخواهيم يا آخرت‌طلب؟

بررسي‌كنيم: دنياخواهيم يا آخرت‌طلب؟(برگرفته از: تفسير سورة انفال حضرت آيت‌الله ضياءآبادي)        در تمامي هشت آية 62 تا 69 سورة انفال از صفحة 185، بخش‌هاي مهمّي از احكام جِهاد و درگيري با دشم

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

قال الإمام المهدي ،

قال الإمام المهدي ، صاحب العصر و الزّمان ( عليه السلام و عجّل الله تعالى فرجه الشّريف )  ليس بين الله عزوجل و بين احد قرابه و من انكرني فليس مني و سبيله سبيل ابن نوح (ع)   بين خداي بزرگ و هيچ كس خويشاوندي نيست ،و

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

دنياخواهان

دنياخواهان        از هفت آية 13 تا 19 سورة هود از صفحة 223 ، خداوند بعد از تَحَدّي با مشركان، يعني دعوت‌آنان به مبارزه در ميدان سخن‌كه اگر راست مي‌گوييد و «أم يَقولون اِفتَراه قُل فَأتوا بِع

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

آخر، دنيا خوب است يا بد؟!

آخر، دنيا خوب است يا بد؟!        از ميان هشت آية 28 تا 35 سورة انعام از صفحة 131، خداوند بعد از مجسّم‌كردن صحنه‌اي از نتايج اعمال لجوجانة مشركان و اشاره به سرنوشت شوم‌آنها در روز رستاخيز، درآية پن

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

اگر دنيا زيباست، پس چرا مذموم است؟!

اگر دنيا زيباست، پس چرا مذموم است؟!        سورة سجده در مكّه بر پيامبر(ص) نازل شده‌است. و ازآن‌جا كه در اين‌سوره، بحث‌هاي‌گسترده‌اي از توحيد، معاد، مجازات‌هاي‌گنهكاران در

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

فريب ناز و نعمت‌كافران را نخوريم!

فريب ناز و نعمت‌كافران را نخوريم!        سورة مؤمن يا غافر، نخستين‌سوره از حَواميم است. حواميم، هفت سوره از قرآنندكه با «حم» شروع مي‌شوندكه در بعضي از روايات، اين‌دو حرف به نام&zw

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

اعمال ويرانگر ما!!

اعمال ويرانگر ما!!        تمامي آيات هشت‌گانة 31 تا 38 سورة عنكبوت از صفحة 400 ، به‌دنبال‌آيات صفحات قبل و نيز به‌انضمام دوآية آغازين صفحة بعد، به نقل حالات اقوام پيشين مي‌پردازند.

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

چگونه اين‌گونه شد؟

چگونه اين‌گونه شد؟        از ميان آيات هشت‌گانة 111 تا 118 سورة نحل از صفحة 280، قرآن بعد از هشدار در مورد روز قيامت، درآية دوم اين‌صفحه، نتيجة كفران نعمت‌هاي الهي را در قالب يك مثال بيان مي&

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

اين‌زندگي سخت، ازكجا آمد؟

اين‌زندگي سخت، ازكجا آمد؟        از دوازده آية 114 تا 125 سورة طه از صفحة 320 ، ده‌آية نخست، پيرامون داستان‌آدم و حوّا سخن مي‌گويند. و دو آية پاياني اين‌صفحه، به‌انضمام‌آية آغا

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱