سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری
    آرشیو سال ۱۳۹۱

إنا لله وإنا إلیه راجعون

       در گذشت خادمه قرآن و اهل بیت"علیهم السلام"مرحومه مغفوره بانو سلطانی مدیریت واحد خواهران دار تحفیظ القرآن الکریم رابه خانواده محترم ایشان؛همسر وفرزندان,بویژه پدربزرگوارشان جناب حاج غفور سلطانی

تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۱

يك ساعت مهم‌تر است يا ميلياردها سال؟!

يك ساعت مهم‌تر است يا ميلياردها سال؟!        از ميان ده آية پاياني سورة روم از صفحة410 ، خداوند، بعد از تقسيم مردم به چهارگروه و اشاره به يكي از دلايل توحيد، در دوآية 55 و 56 ، زندگي دنيا و برزخ را با عالَم

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

آيا بهشت و جهنّم، هم‌اکنون موجودند؟

آيا بهشت و جهنّم، هم‌اکنون موجودند؟        در تمامي آيات بيست‌گانة 16 تا 35 سورة ق از صفحة 519 ، بخش‌هايي از مسائل مربوط به معاد مطرح مي‌شوندکه بناي ما پرداختن به هفتمين‌آية اين‌صفح

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

آرامش‌كجاست؟

آرامش‌كجاست؟        از آيات ده‌گانة 19 تا 28 سورة رعد از صفحة 252، در نُه‌آية نخست، جزئيّات برنامه‌هاي حق‌طلبان و در مقابل، دنيا‌طلبان به‌چشم مي‌خورَد. و امّاآية پاياني، ي

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

براي دنيا بي‌قرار، براي‌آخرت بي‌خيال!!

براي دنيا بي‌قرار، براي‌آخرت بي‌خيال!!        از هشت آية 133 تا 140 سورة آل عِمران از صفحة 67 ، چهارآية آغازين اين‌صفحه، به‌دنبال سه‌آية آخِر صفحة قبل‌كه رباخواران را تهديد به

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

حقایقی جالب از دونیمه شدن ماه--و--درمورد حجرالاسود

فبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (سوره الرحمن) پس کدام یک از نعمات پروردگارتان را انکار می کنید؟                                     &nb

تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۱

حکایتی از مولوی

  حكايتي از مولانا پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذائی ناچیز فراهم می کرد. از قضا یک روز که به آسیاب رفته بود، دهقان

تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۱

پيشرفت‌هاي بشري، نعمت يا بلا؟!

      پيشرفت‌هاي بشري، نعمت يا بلا؟!        از ميان شش آية پاياني سورة آل عِمران از صفحة 76 ، قرآن، پس از ذكر نتيجة اعمال صاحبان عقل و خرد، در دوآية 196 و 197، با

تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۱

دنیا تنها بهره زودگذر هستی....

  همة هفت آیة 34 تا 40 سورة غافر از صفحة 471 ، به‌دنبال شش‌آیة پایانی صفحة قبل، به سخنان مؤمن‌آل فرعون‌که از نزدیکان فرعون بود و دعوت موسی به توحید را پنهاني پذیرفت، اختصاص داردكه بناي ما، پرداختن به‌آیة 39 است.

تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۱

چرا اعتقادما به آخرت منافقانه است؟

  چرا اعتقاد ما به‌آخرت، منافقانه است؟!        در تمامي هفت آية 80 تا 86 سورة‌ توبه از صفحة 200، باز سخن دربارة معرّفي منافقان به‌وسيلةكردار،گفتار و پندار آنهاست. از ميان اين‌

تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۱