گناه عامل سلب نعمت

    kofrannemat


           امام اميرالمؤمنين(ع) قسم يادکرده‌است‌که: وَ أيمُ الله، ماکانَ قَومٌ قَطُّ في غَضِّ نِعمَهٍ مِن عَيش، فَرالَ عَنهُم، إلاّ بِذُنوبٍ اِجتَرَحوها، لأنَّ الله لَيسَ بِظَلاّمٍ لِلعَبيد؛ به خدا قسم، هيچ جمعيّتي غرق در نعمت نبودندکه نعمت ازآنها زايل شده باشد، مگر به خاطرگناهاني‌که مرتکب شدند، و ارتکاب‌آن‌گناهان باعث شدآن‌نعمت را خدا از آنها سلب‌کرد، چه‌آن‌که خدا بر بندگانش ستم نمي‌کند. اين، سوگند امام معصوم است.

           آري؛ نعمت‌ها تبديل به نقمت نمي‌شود، مگر اين‌که نيّت‌ها تغييرکند؛ وَ لَو أنَّ النّاس، حينَ تَنزِلُ بِهِمُ النِّقَم وَ تَزولُ عَنهُمُ النِّعَم فَزَعوا إلي رَبِّهِم بِصِدقٍ مِن نِيّاتِهِم وَ وَلَهٍ مِن قُلوبِهِم، لَرَدَّ عَلَيهِم‌کُلَّ شارِدٍ وَ أصلَحَ لَهُم‌کُلَّ فاسِد؛ اگر مردم وقتي گرفتار شدند و بلا بر سرشان‌آمد و نعمت‌ها از دستشان رفت، واقعاً با نيّت‌هاي صادق و دل‌هاي تائب، درِ خانة خدا بروند و تضرّع و زاري‌کنند، خداوند،آن‌بلا را ازآنان بر مي‌دارد و تمام‌آن‌چه از دست رفته، به‌آنان باز مي‌گرداند.

           حال، ما چه‌قدر نعمت‌ها از دست مي‌دهيم و توجّه هم نمي‌کنيم‌که منشأ اصلي‌اش چه بوده‌است؟

           در حالي‌که‌آيات و روايات، نشان مي‌دهدکه: منشأ اصلي‌اش همان‌گناهان بوده‌است. در حال حاضر، چقدر موضوع خشکسالي و بي‌آبي وکم‌آبي، مورد بحث وگفت‌وگو قرار مي‌گيرد؟آيا تا به حال، از طريق رسانه‌هاي عمومي، به‌طور جدّي به مردم‌گفته‌اندکه: چون شما گناه مي‌کنيد، اين‌گونه شده‌است؟ مردم،گناه نکنيد تا زمينة سلب نعمت فراهم نگردد. همه‌اش مي‌گويند: مردم،آب را کم مصرف‌کنيد! و تمام سخن، روي صرفه‌جويي درآب رفته‌است!

البته صرفه جویی امر مبارکی است ودوری از اسراف توصیه قرآن کریم است ودرشرایط بحرانی مدریت در مصرف ؛کاردرست وبجایی است وهمگان باید به آن عمل نمایند لکن ما همواره نگاه دینی به زندگی ودوری از معصیت پروردگاررابایدسرلوحه افکار ورفتارمان قراردهیم

          چراکه: اگر خدا خواسته‌باشد ما بي‌آب شويم، هر چه هم‌کم مصرف کنيم، باز بي‌آب خواهيم بود. و اگر خواسته‌باشد ما سيراب باشبم، هر چه هم پرمصرف باشيم، باز سيراب خواهيم بود.

دراینجا قول پروردگارحکیم را یادآور می شوم که در آیه 96ازسوره مبارکه اعراف می فرماید:

ولو أنَّ أهل القری ءامنواواتَّقَوالفتحناعلیهم برکاتٍ من السَّماء والأرض ولکن کذَّبوافأخذناهم بماکانوایکسبون

           آري؛ ما منشأ اصلي را گم‌کرده و دنبال عوامل سطحي رفته‌ايم!

           کي مي‌شود اين‌بزرگان، از طريق اين‌رسانه‌هاي عمومي، به‌طور جدّي از مردم بخواهندکه: اين‌قدر بي‌پروايي و پرده دري نکنيد و از خدا بترسيد و فرامين الهي را به بازي نگيريدکه هلاک مي‌شويد؟

           امّا که بگويد؟آري؛ حرف سر اين‌است‌که: چه‌کسي بگويد و از مردم بخواهد که‌گناه نکنيد؟!

           کسي‌که مي‌گويد: اوصيکُم بِتَقوَي الله، چه‌کسي بايد باشد تا بتواند تقوا را در دل مردم ايجادکند؟!

    وَ غَيرُ تَقِيٍّ يَأمُرُ النّاسَ بِالتُّقي          أ طَبيبٌ يُداوِي النّاسَ وَ هوَ عَليلٌ

 

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۳

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

کاربر گرامی لطفا برای ارسال دیدگاه خود وارد سایت شوید تا بتوانید نظر خود را ثبت کنید باتشکر.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.