مطالب و فایل های آموزشی

آموزش جامع تجوید

1284467_264

تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۳۹۳

آموزش روخواني و روانخواني

603609_571

تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

آموزش قرائت خردسالان (جزء سي ام)

images (2)

تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۲

نکات آموزشی حنجره و صدا

80601621811641431542598217757321416811413

تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱۳۹۲

نکات آموزشی تنفّس صحیح

21

تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۱

نکات آموزشی تجوید

22

تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۳

نکات آموزشی متفرقه

8066698_943

تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱۳۹۵