در آيه 3 سوره توبه آمده است:

 

 

(وَ اَذانٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ اِلیَ النّاسِ يَومَ الحَجِّ الاَکبَرِ...)

(و اين اعلانی است از ناحيه خدا و رسول او به مردم در روز حجّ اکبر که خدا و رسولش از دشمنان بيزارند)

امام زين العابدين(ع) در توضيح اين آيه می فرمايند:

(مقصود از اين اذان، امام علیّ بن ابيطالب(ع) است)[23]

و امام علی(ع) می فرمايند:

(من همان اذان در بين مردم هستم)[24]

و همان حضرت(ع) در احتجاج در برابر ابوبکر می فرمايد:

(من تو را در برابر خدا شاهد می گيرم که آيا من اذانِ از جانب خدا و رسولش برای اهل موسم حج و همه امّت با سوره برائت بودم يا تو؟ ابوبکر عرض کرد: تو همان اذان بودی)[25]

آری، آيات برائت را هم در موسم حج اکبر، امام معصوم(ع) ابلاغ فرمودند.

و از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در مورد اين آيه نقل شده که:

(مقصود از اين اذان، قيام قائم هم هست، و اذان، دعوت مردم است به سوی آن حضرت)[26]

[23]تفسير کنزالدقائق جلد5 صفحه397      

[24]تفسير کنزالدقائق جلد5 صفحه398

[25]همان مدرک

[26]همان مدرک