شیوه های حرام در قرائت قرآن

1-توضیح مختصری درباره شیوه های حرام در قرائت بفرمائید.

2-سند تحریم این شیوه ها چیست؟

3-ملاک قاریان قرآن در تشخیص عدم ورود به خط قرمز در این شیوه ها چیست؟

4-آیا قاریان با وجود این شیوه های حرام محدود می شود؟

5-آیا با توجه به قداست قرآن می شود نغمات قرآنی را برای سایرمتون عربی بکار برد؟                                                            سرویس قرآن و معارف خبرگزاری شبستان-آقای رضا قصری زاده                                                                                                                                                                             

                                     بسم الله الرحمن الرحیم                                                              در ابتدا برای اینکه تقریبا پاسخ سؤالات شما داده شود توجه شما را به روایتی مشهور از پیامبراکرم"صلی الله علیه وآله وسلم" جلب می نمایم:                                                                قال رسول الله"صلی الله علیه وآله وسلم"  :                                                               اقرؤاالقرآن بألحان العرب واصواتها وایاکم ولحون اهل الفسق او اهل الکبائر فإنه سیجیء بعدی اقوام یرجعون القرآن بترجیع الغنا والنوح والرهبانیة لا یجوز تراقیهم قلوبهم قاسیة وقلوب من یعجبه قولهم                                                                                                             وسائل 858/ج4                                                                                                                                                                                                            

 دراین فرمایش صریح ونورانی نبی اکرم "ص"حدود وثغور تلاوت را معین فرموده اند و نحوه قرائت قرآن با صوت و لحن عربی را سفارش فرمودند تا در آینده  در صورت گسترش اسلام عزیز نیز مسلمانان سایر بلاد از قومیتهای مختلف و بالهجه های دیگر بدانند قرآن که به زبان عربی نازل شده است-                انا أنزلناه قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون--یوسف/3  باید همواره  وهمه کس به همان لهجه واصوات والحان ونغمات متداول در عرب قرائت نماید.                    کما اینکه فرمودند: أعربواالقرآن بعربیته-                                                                                                                                روشن است که زیبائی های کلام خداوند باالحان و نغمات متداول در عرب به منصه ظهور می رسد.والبته از اخبار وروایات صحیحه از علمای علم قرائت وبزرگان اصحاب پیامبررحمت"ص"نیز موازین خاصی در قرائت وضع شده است,ازجمله-رعایت مدود-ادغامها-نبر همزه وبسیاری از احکام تجویدی که مختص کلام الله معین گردیده است واز طریق قاریان وراویان سینه به سینه ونسل به نسل به تواتر مقروء ومکتوب گردیده است وآئین نامه مجمل ومفصلی را جهت رعایت حرمت قرائت کلام خدا وتجمیل وتحسین آخرین رساله الهی برای بشریت تبیین نموده است.واما از باب تحذیرها ونواهی مطرح شده در کلام پیامبر اعظم-صلوات الله وسلامه علیه وعلی آله-باید عرض کنم که ایشان بسیار روشن و به وضوح قاریان کلام الله را در استفاده ازشیوه های ممنوع در قرائت قرآن بر حذر داشته اند و با قید"ایاکم"الحان ونغمات اهل فسق وکبائر-(که هم در عرف معروف و هم علمای متعهد اسلام از نص آیات شریفه قرآن و فرمایشات پیامبر"ص"و اهل بیت"ع"آن را مشخص نموده اند )نهی فرموده اند.                                                                                                     بادقت در روایتی که در صدر عرایضم تقدیم نمودم ,مصادیق این معنا معرفی شده است تا بر آیندگان حجت تمام گردد.                                               وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت-درود خدا بر او وخاندان پاکش-با پیش بینی این مسئله ,گروهی از قاریان را که روشهای ممنوع در تلاوت ,مانند-------ترجیع و تطریب و ترقیص وترعید وتحزین وتحریف وایجاد ضرب وایقاع وشیوه رهبانیت واستفاده ازروشهائی در خواندن را که در شأن قرائت قرآن نبوده و-حتی در سایر متون محل شبهه واحتمالاٌ حرام می باشد را گوشزد فرمودند.                                                                                                       چرخاندن صدا در گلو وچهچهه ویاموج دادن به صدا در حین تلاوت(ترجیع)وعدم رعایت احکام تجویدی وبازی باصوت(تطریب)آ-نچه در شیوه قرآن خوانهایی که امروزه در ختم ها انجام می دهند-ویا قطع  ووصلهای صوتی در حروف که ایجاد حالت (ترقیص)می کند و باز گاهی در مجاس ترحیم از اشخاص نا آگاه صادر می شود ویا لرزش های نا متعارف در صوت (ترعید)که با تحسین قرائت قرآن منافات دارد,وتمایل قاری به حالت بکاء وتباکی به صورت غیر متعارف واز روی سمعه و ریا(تحزین)-که خود در حرم ملکوتی پیامبر"ص"در یکی از حلقات قرآن از شخصی اززائران وحاضران که ظاهراٌصوفی مسلک بود,شاهد بودم ودیدم که چطور موجبات تکدر خاطر استاد جلسه وحضار را فراهم آورد--البته این بدین معنا نیست که خشوع و خشیت در تلاوت مغفول واقع گردد-همچنین که در اخبارازائمه معصومین"سلام الله علیهم اجمعین"رسیده است  که: ان القرآن نزل  بالحزن فاقرؤه بالحزن(اصول کافی ج2  ص614)ویا آنکه از رسول خدا "ص"سؤال شد:ای الناس احسن صوتاٌبالقرآن فقال:علیه الصلوة والسلام:من اذا سمعت قرائته رأیت أنه یخشی الله---که روح این معنا باگریه کردن نامتعارف وحالت فریاد وریاکاری درتباکی منافی است .دیگر از وجوه مذموم در قرائت شیوه رهبانیت وتلاوت دسته جمعی بصورت چند صدایی وقطع صدای یک گروه وادامه پیوسته یک گروه دیگر بطوری که شیوه مسیحیان (رهبانیت)است(تحریف)*ونیز ایجادضرب آهنگ در قرائت و دادن ریتمی خاص بجهت وزن آهنگین بعضی از آیات و عبارات قرآنی که یقیناٌ دون شأن کلام خداست.وپر واضح است که استفاده از آلات موسیقی درحین تلاوت قرآن و یاهمراه آن  اززشت ترین بدعت ها وگمراهی ها محسوب می شود وقطعاٌ حرام بین بوده و مروجین آن از رحمت پروردگار دورند وبا آنان باید برخورد شود وحتی باید عرض کنم که آواها و زیر صداها درقرائت قاریان خالی از شبهه نیست وشبکات قرآن باید از مراجع عظام در صورت تولید چنین برنامه هایی استفتاء نمایند.در این مقال همین اسالیب ممنوعه کفایت می کند تا خوانندگان عزیز این نوشتار وقراء محترم در هنر تلاوت , در استخدام الحان ونغمات و توانمندی های صوتی خود تقوای لازم را ضمن قرائت زیبای کلام الله مجید مبذول دارند تااز ادعیه زاکیه حضرت رحمةٌ للعالمین بهره مند شده وتلاوتهایشان به امضای وجود مبارک امام عصر"عجل الله تعالی فرجه الشریف"برسد.انشاءالله.همچنین است وقار قاری قرآن در حین قرائت در عدم استفاده از حالتها و حرکات غیر متعارف دست وسر و صورت واندام بدن ,که باید مورد توجه اهالی قرآن قرار گیرد.چرا که او قرآن می خواند و خوانندگی نمی کند.

درپاسخ به اینکه آیا قاریان با این اسالیب ممنوعه محدود نمی شوند؟     باید یاد آوری کنم که کار قاری قرآن خوانندگی نیست بلکه او می کوشد تا با استفاده از صوت خوش خدادادی خویش ,موجب حلیه وزیبائی وآراستگی این عمارت باعظمت ونورانی گردد و ضمن جلب رضای صاحب آن ,مردمان را با کلام وحی مأنوس ومألوف گرداند.--کما اینکه چه بسیار قاریان و اساتید از متأخرین ومتقدمین در این مهم توفیقات فراوان بدست آوردند وآوای ملکوتی آنها زینت بخش محافل و قلوب مؤمنان در سراسر جهان اسلام بوده و هست و بسیاری از غیر مسلمانان را نیز به اسلام عزیز رهنمون وبا قرآن آشنا نموده است.امیدوارم خداوند به ما نیز توفیق واخلاص در عمل کرامت فرماید تا در لقاء حضرت رب الارباب(جل وعلا)روسفید شده واز شفاعت قرآن و پیامبر و اهل بیت ایشان"علیهم صلوات الله و سلامه"بهره مند گردیم  .

در پایان یادآوری می کنم که نغمات والحان قرآنی شاید در سایر متون مانند ادعیه وابتهالات وحتی در تواشیح و مدائح نبوی و اشعار عربی  در رثاء حضرات آل الله"ع"استفاده شود لکن با توجه به قداست قرآن ورعایت موازین قرائت متفاوت بوده ومحدودیتهای موسیقائی الحان قرآنی را در بر ندارد..وشاهد مثال در ابتهالات ومدیحه سرائی اساتید فن قابل ملاحظه می باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی         

محمدرضا پورزرگری

  20آذرماه1391 مطابق 25محرم الحرام1434ه ق                                                                   

تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۱

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

کاربر گرامی لطفا برای ارسال دیدگاه خود وارد سایت شوید تا بتوانید نظر خود را ثبت کنید باتشکر.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.