سنگین ترین اعمال

    تصویرصلوات

 

 

از جمله‌فوايد بسيار بزرگ ذكر شريف صلوات، برطرف‌ساختن ظلمت‌ها از نواحي وجود انسان است! چون‌آدمي با همة نورانيّتي‌كه در فطرت خود داراست، باز،گرفتار چهارگونه تاريكي و ظلمت است: ظلمت در طينت، افكار، اخلاق و اعمال. و صلوات بر رسول(ص) وآل رسول(ع)، اين‌ظلمت‌ها را به نور تبديل مي‌كند. در زيارت جامعه مي‌خوانيم: وَ خَلَقَكُمُ الله أنواراً فَـ...جَعَل صَلاتَنا عَلَيكُم وَ ما خَصَّنا بِهِ مِن وِلايَتِكُم طيباً لِخَلقِنا وَ طَهارَهً لأنفُسِنا وَ تَزكِيَهً لَنا وَكَفّارَهً لِذُنوبِنا؛ خدا شما خاندان نبوّت را انواري‌آفريد، پس...چنان مقرّر فرمودكه صلوات ما بر شما و مَحبّت ما نسبت به شما، سبب پاكيزگي سرشت ما و طهارت جان‌هاي ما و مُزَكّي گشتن اخلاق ما وكفّارة گناهان ما گردد.

       در اين‌جملات نوراني، به چهار ظلمت در نهادآدمي اشاره شده‌است: ظلمت در سرشت، ظلمت در افكار، ظلمت در اخلاق و ظلمت در اعمال. و نيز، چهار اثر براي صلوات بر خاندان رسول و مَحبّت به‌آن‌انوار عرشي بيان شده‌است:

       1 ـ طيباً لِخَلقِنا؛ پاكيزگي در سرشت وآفرينش. درختي‌كه ميوة بد دارد، اگر با درخت خوش‌ميوه‌اي پيوند بخورد، خوش‌ميوه مي‌شود. طينت‌آدمي نيز اگر با شجرة طيّبة ولايت پيوند بخورد، خوش‌طينت مي‌شود.

       2 ـ طَهارَهً لأنفُسِنا؛ پاكي جان و دل، و دوري از افكار پليد و ناپاك.

       3 ـ تَزكِيَهً لَنا؛ مُنَزّه شدن از خصلت‌هاي پست‌كه موجب مي‌شود انسان، بي‌پروا در ارتكاب‌گناه‌گردد.

       4 ـ‌كَفّارَهً لِذُنوبِنا؛ برطرف شدن‌آثارگناهان از درون انسان.

       اكنون، به اين‌حديث شريف توجّه‌كنيم‌كه: مرحوم‌كُليني(رض)، از ابوبصير، از امام صادق(ع) نقل مي‌كندكه فرمود: إذا ذُكِرَ النِّبِيّ، فَأكثِرُوا الصَّلاهَ عَلَيه؛ وقتي اسم پيغمبر برده مي‌شود، زياد بر او صلوات بفرستيد.

       در بين ما سنّت خوبي است‌كه پس از نمازهاي روزانه،آية 56 سورة احزاب: «إنَّ الله وَ مَلائِكَتَه يُصَلّونَ عَلَي النَّبِيّ، يا أيُّهَا الَّذينَ‌آمَنوا، صَلّوا عَلَيه وَ سَلِّموا تَسليما» خوانده مي‌شود و بعد سه بار صلوات مي‌فرستيم و اين‌سه بار حدّاقلّ‌كثرت است‌كه فرمود: زياد صلوات بفرستيد. زيرا مَن صَلّي عَلَي النَّبِيّ صَلاهً واحِدا صَلَّي اللهُ عَلَيه ألفَ صَلاهٍ في ألفِ صَفٍّ مِنَ المَلائِكَه، وَ لم يَبقَ شَيءٌ مِمّا خَلَقَهُ الله، إلاّ صَلّي عَلَيه؛ هركس، يك‌بار صلوات بر رسول بفرستد، خداوند، هزار صلوات با هزار صف از ملائكه، بر اين‌بنده مي‌فرستد و بلكه همة كائنات عالَم، بر او صلوات مي‌فرستند.

       در روايت ديگر، اين‌جمله را هم امام(ع) ازآية 43 همين‌سوره، اضافه فرموده: أ ماتَسمَعُ قَولَ الله، عَزَّ وَ جَلّ: هُوَ الَّذي يُصَلّي عَلَيكُم وَ مَلائِكَتُه، لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُماتِ إلَي النّور؛ آيا نمي‌شنوي‌گفتار خدا را كه: خدا و فرشتگانش بر شما صلوات مي‌فرستند تا شما را از ظلمت‌ها بيرون‌آورده و به نور برسانند؟

       حال، ما وقتي جملات يادشدة از زيارت جامعه را كنار اين‌حديث و اين‌آيه بگذاريم، به اين‌نتيجه مي‌رسيم‌كه: وقتي ما بر رسول خدا(ص) صلوات مي‌فرستيم، بر حسَب مُفاد حديث منقول از امام صادق(ع)، خدا با هزار صف از فرشتگان، هزار صلوات بر ما مي‌فرستد و صلوات خدا هم، به مفادآية شريفة 43 سورة احزاب، ما را از ظلمت به نور مي‌آورَد و سرانجام، بر حسب مُستَفاد از جملات منقولة از زيارت جامعه، خدا ما را از چهار ظلمت بيرون مي‌آورد و به‌بركت اين صلوات، در چهار ناحيه از سرشت و افكار و اخلاق و اعمال، به نورانيّت مي‌رساند.

       بنابراين، ما بايد در تمام نواحي وجود خود، غرق در نور شده‌باشيم و در سراپاي وجود ما، ظلمتي باقي نمانده‌باشد. چون ما، در شبانه‌روز، فراوان صلوات مي‌فرستيم و نتيجتاً روزانه هزارها صلوات از خدا به ما مي‌رسد.

       حال، اين‌سؤال توأم با تعجّب و حيرت طرح مي‌شود‌كه: چگونه است ما با اين‌هزاران صلوات نورآفرين خدا كه شبانه‌روز به ما مي‌رسد، در عين حال، خود را مشاهده مي‌كنيم‌كه همچنان در ظلمت به‌سر مي‌بريم و تاريكي‌هاي مادّي و معنوي، از هرسو، ما را احاطه كرده‌است!! چرا چنين است؟! با اين‌كه مقتضاي زيارت جامعه و حديث وآيه، اين‌است‌كه: هيچ ظلمتي در سراسر زندگي ما باقي نمانده‌باشد و غرق در نور محض شده‌باشيم!

       معلوم مي‌شود صلوات ما صلوات واقعي و حقيقي نيست؛ بلكه به‌زبان، صلوات مي‌گوييم، امّا در عمل، رسول‌خدا را مي‌آزاريم!
      آن‌گاه، قرآن هم،كيفر اذيّت وآزار به رسول الله را درآية 57 سورة احزاب مشخّص‌كرده و فرموده‌است: «إنَّ الَّذينَ يُؤذونَ الله وَ رَسولَه، لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنيا و الآخِرَه، وَ أعَدَّ لَهُم عَذاباً مُهينا»؛ «آنان‌كه خدا و رسولش را مي‌آزارند، خداوند،آنها را در دنيا وآخرت مطرود از رحمتش نموده و عذاب خواركننده‌اي براي‌آنان آماده ساخته‌است».


 

 

تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱۳۹۲

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

کاربر گرامی لطفا برای ارسال دیدگاه خود وارد سایت شوید تا بتوانید نظر خود را ثبت کنید باتشکر.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.