ترتیل کامل استاد پورزرگری

    banner74

 

ترتیل کامل استاد محمدرضا پورزرگری بر روی سایت بارگذاری گردیده است. علاقه مندان میتوانند از آرشیو صوت و تصویر، بخش ترتیل به ترتیل جزء به جزء استاد دست یافته و بهره برداری نمایند.

            ترتیل           

جزء اول

 

جزء دوم

 

جزء سوم

 

جزء چهارم

 

جزء پنجم

 

جزء ششم

 

جزء هفتم

 

جزء هشتم

 

جزء نهم

 

جزء دهم

 

جزء یازدهم

 

جزء دوازدهم

 

جزء سیزدهم

 

جزء چهاردهم

 

جزء پانزدهم

 

جزء شانزدهم

 

جزء هفدهم

 

جزء هجدهم

 

جزء نوزدهم

 

جزء بیستم

 

جزء بیست و یکم

 

جزء بیست و دوم

 

جزء بیست و سوم

 

جزء بیست و چهارم

 

جزء بیست و پنجم

 

جزء بیست و ششم

 

جزء بیست و هفتم

 

جزء بیست و هشتم

 

جزء بیست و نهم

 

جزء سی ام

تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۶

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

ارسال برداشت برای این نوشته بسته شده است.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.