ابن‏ عباس ازرسول خداصلى الله علیه وآله وسلم نقل کرده که فرمود:

 

«انّ اللَّه تبارک و تعالى أطلع إلى الأرض أطلاعه فاختارنى منها فجعلنى نبیاً، ثم اطلع الثانیة فاختار منها علیاً فجعله إماماً، ثم أمرنى أن اتّخذه أخاً و ولیاً
 
و وصیاً و خلیفةً و وزیراً، فعلىّ منّى و أنا من علىّ و هو زوج ابنتى و أبو سبطى الحسن و الحسین. ألا و أنّ اللَّه تبارک و تعالى جعلنى و أباهم حججاً
 
على عباده و جعل من صلب الحسین أئمّة یقومون بأمرى و یحفظون وصیتى، التاسع منهم قائم أهل بیتى و مهدى أمّتى، أشبه الناس بى شمائله و أقواله و
 
أفعاله، یظهر بعد غیبة طویلة و حیرة مضلّة...»
 
 «خداوند تبارک و تعالى توجّهى بر زمین کرد و مرا انتخاب نمود ومن را نبى قرار داد سپس بار دوم توجهى کرد و على را از روى زمین انتخاب نمود و او را امام قرار داد و مرا امر نمود که او را برادر و ولىّ و وصىّ و خلیفه و وزیر خود قرار دهم، پس على از من و من از علیم، او شوهر دختر من و پدر دو نوه‏ایم حسن و حسین است. آگاه باشید! که خداوند تبارک و تعالى من و آنان را حجت‏هایى بر بندگانش قرار داده است.و از صلب حسین امامانى قرار داد که به امر من قیام کرده و وصیت مرا حفظ خواهند نمود.
نهمین از آنها قائم اهل بیت من و مهدى امّت من است.شبیه ‏ترین مردم به من در شمایل و اقوال و افعال است. بعد از غیبت طولانى و حیرت گمراه کننده ظهور مى ‏کند...»
 

کمال الدین صدوق،ص257