انفاق و وعدة فقر

انفاق و وعدة فقر

       در تمامي پنج آية 265 تا 269 سورة بقره از صفحة 45 ، انگيزه‌ها و نتايج‌گوناگون انفاق، صفات انفاق‌كنندگان و اعمالي‌كه ممكن است اين‌كار انساني و خداپسندانه را آلوده‌كرده و پاداش‌آن‌را از بين ببرند، بيان شده‌است‌كه ما از ميان اين‌آيات، به چهارمين‌آية اين‌صفحه‌كه يكي از موانع انفاق را افكار شيطاني معرّفي مي‌نمايد، مي‌پردازيم.
       از جمله‌راه‌هاي نفوذ شيطان در دل‌آدمي، ترس از فقر است‌كه سبب پيدايش بيماري‌هاي هلاكت‌بار از قبيل حرص، بخل، سوء ظنّ به خدا، تعدّي به حقوق ضعفا و تَذَلّل در مقابل اقويا مي‌گردد! اين‌كلام خداوند حكيم است‌كه مي‌فرمايد: «اَلشَّيطانُ يَعدُكُمُ الفَقر وَ يَأمُرُكُم بالفَحشاء؛ شيطان به شما وعدة فقر و تهي‌دستي مي‌دهد و به زشتي‌ها وادارتان مي‌سازد».
       آري؛ اين، شيطان است‌كه فقر احتمالي درآيندة عمر را در نظر انسان به‌صورت يك امر مسلّم، با قيافه‌اي هول‌انگيز و وحشت‌بار جلوه مي‌دهد و او را براي محفوظ‌ماندن از خطرات‌آن‌ديو مَهيب به حرص در جمع‌آوري اموال، خودداري از انفاق در راه خدا، سختگيري بر خانواده، خيانت در معاملات، ستم بر ضعيفان، خاكساري در برابر زورمندان و اَنحاي رذائل ديگر از اين‌قبيل وا مي‌دارد! و دَم‌به‌دَم، به‌گوش جان‌آدم مي‌خواندكه تو هنوز سال‌ها بايد در دنيا عمركني! فردا پير مي‌شوي و محتاج اين وآن مي‌گردي! پس، هم‌اكنون، به فكرآتيه‌ات باش و محصول دسترنج خود را به‌رايگان، تحت عناوين‌گوناگون، از قبيل انفاق در راه خدا وكمك به مستمندان و تأسيس مؤسّسات خيريّه و حجّ و زيارت و ضيافت و امثال اين‌امور از دست مده! هشيار باش و بيدار! از قواي بدني و نيروي جواني خويش تا آن‌جا كه مي‌تواني، بهرة خود را برگير و از طرق مختلف، به جمع‌آوري مال بپرداز و مگوكه فلان‌كار، حرام است و فلان‌پول، اكتسابش نامشروع! اين افكار و اين‌سخنان، ماية سرگرداني انسان وآخرُالامر، سبب عقب‌ماندگي از ديگران خواهد شد و سرانجام، به‌هنگام فقر و بيماري و پيري،كسي به‌سراغت نخواهدآمد و حالي از تو نخواهد پرسيد!
       آري؛ اينها وسوسة شيطان پليد است‌كه از سويي، عمر طولاني همراه با فقر و بيماري و ديگرحوادث احتمالي را در نظرآدمي مجسّم مي‌سازد و با ارائة آن، هول و هراس و وحشت در دل وي مي‌افكنَد و از ديگرسو، خداي رحيم قدير را كه سررشتة تنظيم و تدبير حوادث عالَم به‌دست اوست، اصلاً به‌حساب نمي‌آورد و طبعاً نگراني و به‌دنبال‌آن زشتخويي‌ها و زشتكاري‌ها را سبب مي‌شود! لذا مي‌بينيم ازآن‌روزكه چشم بازكرده و خود را شناخته‌ايم و با محيط خويش‌آشنا گشته‌ايم، خوف فقر و نگراني ازآتيه مانند يك‌كابوس وحشتناك مستمر، بر مغز و قلب ما سايه افكنده و در تمام مراحل زندگي، با ما همراه است و همواره،آزارمان داده و جدّاً ناراحتمان مي‌سازد!
       با آن‌كه هركدام از ما، در حدّ خود، وسايل زندگي وآب و نان داريم، امّا با اين‌حال، از اين‌زندگي لَذّت نمي‌بريم و احساس خوشي نمي‌كنيم! مرد و زنمان، بزرگ وكوچكمان، عالم و جاهلمان، فقير و ثروتمندمان، با يك حالت عجله و شتاب‌آميخته با ترس و اضطراب در اين‌سنگلاخ زندگي محنت‌بار افتاده‌ايم و افتان و خيزان، از اين‌سو به‌آن‌سو مي‌دويم؛ به چاله و چاه مي‌افتيم. هم دامن و اندام خود را پاره و مجروح مي‌سازيم و هم ديگران را شكسته و نالان! و سرانجام، روزگار خود و مردم را سياه و تباه مي‌كنيم! و همين است معناي «اَلشَّيطانُ يَعدُكُمُ الفَقر وَ يَأمُرُكُم بالفَحشاء»!
       حال،آن‌كه خداوند رحيم و ودود، در ذيل همين‌آية كريمه‌كه سخن از وسوسة هول‌انگيز شيطان به‌ميان‌آورده‌است، نويد اميدبخش فضل از جانب خويش داده و مي‌فرمايد: «وَ اللهُ يَعدُكُم مَغفرَهً منهُ وَ فَضلا وَ اللهُ واسعٌ عَليم؛ و خدا، به شما وعدة آمرزش‌گناهان گذشته و فزوني نعمت‌آينده مي‌دهد و خدا، از نظر قدرت، وسيع و عالم به همة امور است».
       يعني،آگاه باشيد و مطمئن‌كه دستگاه خلقت، دستگاه‌كور و نادان و تنگ و مُضَيَّق نيست! عالم‌آفرينش، عالم بي‌نظم آشفته و سردرگم و در هم نيست! بلكه دستگاهي است‌كاملاً منظّم و روي حساب، و تنظيم‌كنندة آن هم مدبّر عليم قديري است‌كه لايَعزُبُ عَنهُ مثقالُ ذَرَّه في السَّموات وَ لا في الأرض، وَ لا أصغَرُ من ذلك وَ لا أكبَر إلاّ في‌كتاب مُبين؛ به‌اندازة سنگيني ذرّه‌اي درآسمان‌ها و زمين، از علم او پنهان نمي‌مانَد و از حوزة قدرت او بيرون نمي‌رود، و نه چيزي كوچك‌تر ازآن هست و نه بزرگ‌تر، مگر اين‌كه تمام‌آنها، در كتاب مبين ضبط است.
       همة خلايق، در هر لحظه‌اي از لحظات زمان و در هر نقطه‌اي از نقاط جهان و در هر حالي از حالات، تحت نظارت دقيق و حكيمانة او تدبير شده و بدون‌كم‌ترين‌تأخير وكوچك‌ترين‌خطا، به‌آن‌چه‌كه مورد نيازشان است، نائل مي‌گردند!
       از اين‌رو، نسِزدكه‌كسي نگران امر روزي و وضع‌آيندة خود باشد وآرامش قلبي خويش را از دست بدهد يا به‌هنگام انفاقات واجب، مثل پرداخت خمس و زكات، يا انفاقات مستحب،گول اين‌فريب‌كاري‌هاي شيطان را بخورد!

تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۱

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

کاربر گرامی لطفا برای ارسال دیدگاه خود وارد سایت شوید تا بتوانید نظر خود را ثبت کنید باتشکر.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.