اعتکاف تمام شد!

    اعتکاف

    اعتكاف تمام شد، ولي در روايات‌آمده‌است: درآخِرُالزّمان، اشتياق مردم به مستحبّات، بيش‌تر مي‌شود تا انجام واجبات!!

       اموال فراوان براي ساختن حسينيّه‌ها و زيارتگاه‌ها با ميل و رَغبت تمام انفاق مي‌کنند، امّا از اداي خمس واجب‌که از ضروريّات مذهب است، استنکاف مي‌ورزند!!
       انجام عبادتِ اعتکاف‌که از مستحبّات است، چنان‌که مي‌بينيم، در اين‌چند سال اخير، به‌طور چشمگيري مورد اقبال مردم، مخصوصاً قشر جوان از مردان و زنان قرارگرفته‌که البتّه‌کاري خوب و شايستة تقدير است، ولي اعتکافي‌که درکنارش بي‌اعتنايي به انجام واجبات، از رعايت حجاب و حقوق والدين و اَحياناً آزردن‌آنها باشد، در نظر دين چه ارزشي دارد؟
       و همچنين نافرماني زن نسبت به شوهر و تضييع حقوق زن از ناحية شوهر وآن‌گاه، انجام عبادت اعتکاف و رفتن شب‌هاي چهارشنبه به جمکران، چه فايدة الهي خواهد داشت؟
       مولاي ما، امام اميرالمؤمنين، علي(ع) فرموده‌است: لا عِبادَهَ‌ کَأداءِ الفَرائِض؛ هيچ عبادتي از نظر ارزش در پيشگاه خدا، مانند اداي فرايض و انجام واجبات نيست.
       عبادت واجب، هم از جهت فضيلت و تقرّب به خدا، برتر از عبادت مستحبّي است و هم ترکَش مستوجب عقاب و عذاب الهي است.
       ولي عبادت مستحبّي، هم از نظر فضيلت، در مرتبة پايين‌تر از عبادت واجب است و هم ترکَش مستوجب عقاب و عذاب نمي‌باشد!
       وظايف واجب هم، منحصر به نماز و روزه و حجّ و امثال اينها نيست، بلکه هرکسي در هر شغل و کاري‌که هست، از زندگي خانوادگي مرد و زن و مشاغل اجتماعي ازکسب وکار و تجارت و طبابت و سياست وظايف خاصّي داردکه انجام‌آن به‌نحو احسن، وجوب الهي دارد و تخلّف ازآن، ترک واجب به حساب مي‌آيد و مستوجب عقاب است.

 

تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۲

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

کاربر گرامی لطفا برای ارسال دیدگاه خود وارد سایت شوید تا بتوانید نظر خود را ثبت کنید باتشکر.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.